Ispadoh's Venture Now

Bring Out The Ispadoh.

Flygtur!

Jag satt i flygplanskroppens främre del. Motorerna hade just dragits igång och ljudnivån steg. För närvarande var utsikten vid mitt fönster inte särskilt intressant. Grå asfalt och en lång tråkig byggnad. Men väl i luften visste jag att jag skulle få fästa blicken på mer tilldragande saker än så. Färden skulle gå över både stora vattendrag och höga bergstoppar. Jag kastade en blick på min stolsgranne, men hon tycktes totalt ointresserad av vad som komma skulle. Eller också var det skenet som bedrog? Hon kanske enbart var väldigt nervös!. Själv var jag van att flyga, men för många förblev det än plåga hur ofta den än upprepades.